• Бидний тухай
 • ESHOP
 • МЭДЭЭ
 • АЖЛЫН БАЙР
 • ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Монгол банкны төслийн ажил

  Дотоод дэд системээ сайжруулах үүднээс манай компанитай хамтран ажиллаж дараах зүйлсийг хийж гүйцэтгэсэн билээ

  Монголын хамгийн чухал үндсэн хөрөнгийн эх үүсвэр болох төв банкны дотоор систем маш нарийн системчлэлтэй байх нь зүйтэй. Тиймээс дотоод дэд системээ сайжруулах үүднээс манай компанитай хамтран ажиллаж дараах зүйлсийг хийж гүйцэтгэсэн билээ. Үүнд:

  • Сүлжээ, телефоны дэд бүтцийн системийн тоног төхөөрөмж суурилуулалт, угсралтын ажил
  • Хулгайн дохиоллын системийн тоног төхөөрөмж суурилуулалт, угсралтын ажил
  • Галын дохиоллын тоног төхөөрөмж, суурилуулалт, угсралтын ажил
  • Зарлан мэдээллэх системийн тоног төхөөрөмж, суурилуулалт, угсралтын ажил
  • Нэвтрэх хяналтын системийн тоног төхөөрөмж, суурилуулалт, угсралтын ажил
  • Хяналтын камерийн системийн тоног төхөөрөмж, суурилуулалт, угсралтын ажил
  • Кабелийн тавиурын материал болон суурилуулалт
  • Хурлын өрөөний системийн тоног төхөөрөмж, суурилуулалт, угсралтын ажил.
  Нийтлэлийн ангилалууд
  Categories