• Бидний тухай
  • ESHOP
  • МЭДЭЭ
  • АЖЛЫН БАЙР
  • ҮЙЛЧИЛГЭЭ
  • Онцлох төслүүд

    Үйлдвэрлэлийн процессыг автоматаар хянаж удирдана. Ингэснээр хүн хүч, тээврийн зардал, түүнд зарцуулах цаг хугацааг хэмнэнэ